อนุทิน 98642 - ศักดิ์อิดศร

ขณะนี้ที่ว้ดกุฏีทองน้ำท่วมมากเท่ากับปี๒๕๓๘ ทั้งพระภิกษุและฆราวาสเดือนร้อน พวกฆราวาสต้องมาอยู่กันที่บริเวณอุโบสถ น้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่วันที่๑๖ ก.ย. จนถึงปัจจุบัน

เขียน 04 Oct 2011 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)