อนุทิน 9861 - ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

วันที่ 22-24 กรกฎาคม มีอบรมเกษตรผู้นำบ้านเมืองเตา 30 คน

ผู้ประสานงาน นายกอบเดช มะโนรัตน์

นายอนุวัตร พรมโคตร 085-759-8370

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

เขียน 05 Jun 2008 @ 13:18 () แก้ไข 05 Jun 2008 @ 13:20, ()


ความเห็น (0)