อนุทิน #9861

วันที่ 22-24 กรกฎาคม มีอบรมเกษตรผู้นำบ้านเมืองเตา 30 คน

ผู้ประสานงาน นายกอบเดช มะโนรัตน์

นายอนุวัตร พรมโคตร 085-759-8370

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)