อนุทิน 98469 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

 

"หากไม่ยอมเสียเวลา 40 ชั่วโมง กลั่นกรองคัดเลือกคนให้ดี

ก็จงเตรียมใจเสียเวลา  400 ชั่วโมง ปัดกวาดปัญหาและความเสียหายที่จะตามมา"

                 Alfred  Sloan

  (จากการบรรยายของอาจารย์ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ปันนิตามัย ณ ห้องเรียนนิด้าอุดรธานี )

เขียน 02 Oct 2011 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)