อนุทิน 98453 - ป.ปริญญา

ป.ปริญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

=IF(J2>=80,”4”,IF(J2>=75,”3.5”,IF(J2>=70,”3”,IF(J2>=65,”2.5”,IF(J2>=60,”2”,IF(J2>=55,”1.5”,IF(J2>=50,”1”,IF(J2>=49,”0”,))))))))

เขียน 31 Jul 2011 @ 15:29 () แก้ไข 02 Oct 2011 @ 15:22, ()


ความเห็น (0)