อนุทิน 98453 - ป.ปริญญา

  ติดต่อ

=IF(J2>=80,"4",IF(J2>=75,"3.5",IF(J2>=70,"3",IF(J2>=65,"2.5",IF(J2>=60,"2",IF(J2>=55,"1.5",IF(J2>=50,"1",IF(J2>=49,"0",))))))))
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)