อนุทิน 98349 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1 ตุลาของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons - International Day of Ageing)เริ่มมาตั้งแต่ปี 1999 หรือ พ.ศ. 2542 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง ผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย

ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง

เขียน 01 Oct 2011 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)