อนุทิน 98337 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

★ น้ำปิงลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤต (3.70) แล้ว ★ ระดับน้ำ ณ สะพานนวรัฐ (P1) -> 8am=3.57m. http://t.co/G0v0RC3l #CMflood #Thaiflood

เขียน 01 Oct 2011 @ 08:44 () แก้ไข 01 Oct 2011 @ 09:02, ()


ความเห็น (0)