อนุทิน 98326 - คนตานี

คนตานี
วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยจะมีการจัดพิธีปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.มาหาธีร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของแระเทศมาเลเซีย
เขียน 01 Oct 2011 @ 06:34 ()


ความเห็น (0)