อนุทิน 98319 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

★ น้ำปิงลดอีก ★ เที่ยงคืน น้ำปิงที่สะพานนวรัฐลดลง เหลือ 4.02 ม. ที่แม่แตก็ลดลงไปอีก เหลือ 3.10 ม. http://t.co/G0v0RC3l #CMflood #Thaiflood

เขียน 01 Oct 2011 @ 00:24 () แก้ไข 01 Oct 2011 @ 00:50, ()


ความเห็น (0)