อนุทิน 98164 - ชัยเสน แจ่มแจ้ง

เมื่อเวลา 22.00 น. ระดับน้ำปิงที่ตัวเมืองเชียงใหม่

จุดวัดที่สะพานนวรัฐ p1 ระดับน้ำ 4.86 ซม. เพิ่มขึ้น จากเวลา 21.00 น. 1 ซม.

จุดวัดที่แม่แต p6  ระดับน้ำ 4.68 ซม. ลดลง จากเวลา 21.00 น. 6 ซม.

เขียน 29 Sep 2011 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)