อนุทิน 97888 - หลวงพี่มหาปาน 54

วันที่ ๒๕ - ๒๙ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา ทำการสอบกลางภาค นักเรียนที่มาสอบทั้งหมด ๒๑๐ รูป ขอให้ตั้งใจสอบก็แล้วกันนะ

เขียน 27 Sep 2011 @ 13:36 ()


ความเห็น (0)