อนุทิน 97888 - หลวงพี่มหาปาน 54

  ติดต่อ

วันที่ ๒๕ - ๒๙ โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา ทำการสอบกลางภาค นักเรียนที่มาสอบทั้งหมด ๒๑๐ รูป ขอให้ตั้งใจสอบก็แล้วกันนะ
  เขียน:  

ความเห็น (0)