อนุทิน 97676 - ArtS AsReE SeE

เหตุผลที่้ต้องประท้วงอาจารย์ คือ อ่าหนึ่ง คาบเรียนของอาจารย์ เอง หนึ่ง เดือน เต็ม อาจารย์ บอกว่าไม่ว่างไปกินเลึ้ยง((โห๋ เจ๋งเดือนหนึ่งหน๊ะ)…

เขียน 25 Sep 2011 @ 09:18 () แก้ไข 25 Sep 2011 @ 09:20, ()


ความเห็น (0)