อนุทิน #97494

  • วันนี้ประชุมเที่ยงเสร็จต้องรีบไปฟังเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

  • เตรียมเอกสารประชุม

๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

  • ติดตามงาน

๑๙ กันยายน ๒๕๕๔

  • จัดการกับเรื่องด่วนได้
เขียน:

ความเห็น (0)