อนุทิน 97483 - ธนพล

ธนพล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในโลกนี้มีดีและชั่วมีขวาและดำมียาวและสั้นมีสูงและต่ำฯฯฯอีกมากมายถ้าจะนำมาใส่ใจมีพระปฏิบัติดีและปฏิบัติไม่ดีที่เรามองเห็นได้โดยตานอกแต่จะมีสักกี่คนมีตาในมองเห็นสัจจะธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้แสดงไว้คือตรัยลักษณ์สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานั้นก็คือธรรมมะโดยแท้จริงกล่าวคือขอยกตัวอย่างข่าวพระรูปหนึ่งที่แสดงอากัปกริยาสู่อายตนะทั้ง๖ของเราท่านทั้งหลายผู้ที่มีสติปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์นี้เพราะเข้าใจกฎแห่งตรัยลักษณ์เป็นอย่างดีเป็นกลางละดีละชั่วละขาวละดำไม่ยึดติดกับสภาวะธรรมใดๆที่เกิดขึ้นอยู่อย่างหมดธุระเป็นความยุติธรรมแห่งโลกธาตุนี้แล้วใครจะทุกข์

เขียน 22 Sep 2011 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)