อนุทิน 97403 - ผึ้งงาน

โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง....ปัจจุบันเกษตรกรได้พัฒนาไปมาก...รูปแบบสามารถลดต้นทุนได้...รูปแบบโรงเรียนใช้วัสดุราคาถูก...

เขียน 21 Sep 2011 @ 13:11 () แก้ไข 21 Sep 2011 @ 14:00, ()


ความเห็น (0)