อนุทิน #97403

โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง....ปัจจุบันเกษตรกรได้พัฒนาไปมาก...รูปแบบสามารถลดต้นทุนได้...รูปแบบโรงเรียนใช้วัสดุราคาถูก...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)