อนุทิน 97333 - โสภณ เปียสนิท

วันนี้จ่ายค่าปลูกต้นรวก 100 ต้น ต้นละเจ็ดบาท พร้อมค่าอุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มเติม รวม 2000 บาท

เขียน 20 Sep 2011 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)