อนุทิน 97325 - ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ

อยากให้รัฐบาลสนใจ เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนได้ทำการสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย จ้างธุรการ จ้างนักบัญชีการเงิน พัสดุ ให้ด้วย เหมือนต่างประเทศที่เขาเน้น ๆ การเรียนของเด็ก การสอนของครู ใช้ระบบการประเมิน เข้าช่วยกำกับติดตาม ให้ขวัญกำลังใจ ก็ดีขึ้นแล้ว ครูเงินเดือนเยอะดี….

เขียน 20 Sep 2011 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)