อนุทิน 97291 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

คืนวันอาทิตย์ตอนน้องกาญจน์กลับมาจากงานแต่งงานหลานที่ กทม. เดินทางไปรับ และจ่ายค่าอุปกรณ์การก่อสร้าง ร้านถาวรวัสดุก่อสร้าง 12500บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  เขียน:  

ความเห็น (0)