อนุทิน 97084 - คนรักบ้านเกิด บ่ลืมบ้านเก่า

ชีวิตเด็กชนบท

คนเราเรื่องเกิดไม่ได้  การเกิดเป็นเด็กชนบท การดำรงค์ชีวิตส่วนมากก็จะอยู่กับป่าเขาลำเนาไพร  การเป็นอยู่ก็จะอยู่กับป่า การดำรงค์ชีวิตก็อยู่อย่างเรียบง่าย เราจึงมีความภูมิใจที่ได้เกิดในชนบท เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค้า  แต่เมื่อเข้ามาเรียนในเมืองใหญ่การดำเนินชีวิตก็แตกต่างออกไป  เราต้องมีความรับผิดชอบตัวเราสูง มีการแข่งขัน  และที่สำคัญเราก็ต้องไม่ลืมที่จะกลับไปพัฒนาชนบทบ้านเรา

เขียน 17 Sep 2011 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)