อนุทิน 97032 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความเห็นต่อยอด KMนักส่งเสริมการเกษตร » บนเส้นทางการพัฒนา R2R คือเป้าหมาย...

คนส่วนมากมักมองเรื่องวิจัยในสายตาวงแคบที่จำกัดเพียงว่าเป็นผลงานทางวิชาการ แต่จริงๆ แล้วกระบวนการวิจัยนั้นมันแฝงฝังเข้าไปในวิธีการคิดของเราอยู่ทุกขณะจริง...
กะปุ๋มเชื่อว่าพี่ยุทธมองเห็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเมื่อได้อ่านในบันทึกนี้ที่สุดแล้วของการทำ R2R คือ ความดีความงามของชีวิต...ที่เกิดมาใคร่ครวญ...ทบทวน และหาคำตอบ พร้อม analy ออกมา...สู่การนำมาใช้ในชีวิตเมื่อเจอปัญหาที่คล้ายๆ กันหรืออาจนำไปขยายผล...
หากน้อมใจลงดูจริงๆ...วิจัยคือ ความยิ่งใหญ่ในโลกทางปัญญา...เพราะนี่คือ การสร้างความรู้...นั่นเอง

เขียน 16 Sep 2011 @ 20:24 () แก้ไข 16 Sep 2011 @ 20:26, ()


ความเห็น (0)