อนุทิน 96781 - พัดศรีเรือง

RT @toyubomm: มะวานดูเรื่องระบอบเปรม ประเพณีที่นายกไทยต้องเข้าคาราวะเปรม ทาง #VoiceTV แ้ล้วต้องบอกว่า ประเพณีแฝงนัยยะเยอะมาก

เขียน 13 Sep 2011 @ 08:06 () แก้ไข 13 Sep 2011 @ 08:15, ()


ความเห็น (0)