อนุทิน 96668 - โสภณ เปียสนิท

เทียนดวงเดียวเด่นงามกลางความมืด คืนยาวยืดย่อมดูอยู่โดดเดี่ยว เป็นเพื่อนเดินทางไกลอันดายเดียว เป็นเพื่อนเทียวเดินทางกลางเมืองไทย….

เขียน 11 Sep 2011 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)