อนุทิน 96668 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

เทียนดวงเดียวเด่นงามกลางความมืด คืนยาวยืดย่อมดูอยู่โดดเดี่ยว เป็นเพื่อนเดินทางไกลอันดายเดียว เป็นเพื่อนเทียวเดินทางกลางเมืองไทย....
  เขียน:  

ความเห็น (0)