อนุทิน 96661 - ครูผาน้อย

11 กันยายน  2554

วันนี้เตรียมสื่อการสอน เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน โดยใช้โปรแกรมนำเสนอPowerPoint ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็สนุกกับงานที่ต้องทำให้ต่อเนื่องและที่สำคัญต้องทำสำเสร็จ เพื่อความภาคภูมิใจในความสำเร็จของเรา ไชโย..... 

เขียน 11 Sep 2011 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)