อนุทิน 96444 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

วันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบานนาตะไก้-ฌสกก่ามและโนนยางคำมาเข้าค่ายที่วัด จำนวน ๑๐๓ คน มีความสุขกับการได้เผยแพร่สิงดีให้กับลูกหลาน

เขียน 08 Sep 2011 @ 22:54 ()


ความเห็น (0)