อนุทิน 96444 - พระมหา พระมหานิรันดร์ นิรันดร์ เนาวนิต

  ติดต่อ

วันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบานนาตะไก้-ฌสกก่ามและโนนยางคำมาเข้าค่ายที่วัด จำนวน ๑๐๓ คน มีความสุขกับการได้เผยแพร่สิงดีให้กับลูกหลาน
  เขียน:  

ความเห็น (0)