อนุทิน #96444

วันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบานนาตะไก้-ฌสกก่ามและโนนยางคำมาเข้าค่ายที่วัด จำนวน ๑๐๓ คน มีความสุขกับการได้เผยแพร่สิงดีให้กับลูกหลาน
เขียน:

ความเห็น (0)