อนุทิน 96362 - คืนถิ่น

  ติดต่อ

วันนี้ไปร่วมงานที่กองกิจการนิสิต มมส. จัดขึ้น มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ : "จิตสำนึกสาธารณะ สู่การทำดีเพื่อในหลวง" ฟังแล้วเพลินได้ข้อคิดดีมาก ---สะท้อนปัญหาไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้ง, ความเห็นแก่ตัว, ความโลภ, ความหลงฯลฯ ---เสนอให้แก้ด้วย ธรรมะบ้าง(เช่น สังคหวัตถุ 4 ...), เศรษฐกิจพอเพียง, การทำกิจกรรมฯลฯ
  เขียน:  

ความเห็น (0)