อนุทิน 96274 - พัดศรีเรือง

RT @ktnews: RT @Monai_NTV เบื้องลึกโยกย้ายใหญ่ก.คลังเปลี่ยนตามทิศการเมือง เบญจาจากรองปลัดเป็นอธิบดีสรรพสามิตใกล้ชิดชินวัตร… (cont) http://t.

เขียน 07 Sep 2011 @ 07:29 () แก้ไข 07 Sep 2011 @ 07:58, ()


ความเห็น (0)