อนุทิน 962 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

วุฒิการศึกษาคือสิ่งสมมติในทางโลก

หากเราอยู่ในโลก และใช้สิ่งสมมติในทางดีจะมีประโยชน์

สิ่งสำคัญ ต้องไม่ยึดติด

"จิต" ต้องแข็งแกร่ง ไม่ยึด ไม่หลง

ใช้ได้ มีได้ ถ้าจิตดีและใจดี...

  เขียน:  

ความเห็น (0)