อนุทิน 962 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

วุฒิการศึกษาคือสิ่งสมมติในทางโลก

หากเราอยู่ในโลก และใช้สิ่งสมมติในทางดีจะมีประโยชน์

สิ่งสำคัญ ต้องไม่ยึดติด

"จิต" ต้องแข็งแกร่ง ไม่ยึด ไม่หลง

ใช้ได้ มีได้ ถ้าจิตดีและใจดี...

เขียน 18 Apr 2008 @ 17:08 ()


ความเห็น (0)