อนุทิน 95607 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

29-31สิงหาคม2554 สัมมนาเรื่อง สหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศที่ห้องคชาธร ศาลายา ดูงานสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัย สยาม และ บริษัททาคูนิ และกลับถึงวิทยาเขตเย็นวันที่31
  เขียน:  

ความเห็น (0)