อนุทิน 95607 - โสภณ เปียสนิท

29-31สิงหาคม2554 สัมมนาเรื่อง สหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศที่ห้องคชาธร ศาลายา ดูงานสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัย สยาม และ บริษัททาคูนิ และกลับถึงวิทยาเขตเย็นวันที่31

เขียน 31 Aug 2011 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)