อนุทิน #95607

29-31สิงหาคม2554 สัมมนาเรื่อง สหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศที่ห้องคชาธร ศาลายา ดูงานสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัย สยาม และ บริษัททาคูนิ และกลับถึงวิทยาเขตเย็นวันที่31
เขียน:

ความเห็น (0)