อนุทิน 95485 - เพชราภรณ์

เพียรสอนให้ศิษย์"มีดี"

เพียงตีให้ศิษย์"ขยัน"

เพียรพูดเพียรเตือนทุกวัน

เพียงหวังศิษย์นั้น"ได้ดี"

นีคือความปรารถนาของผู้มีอาชีพเรือจ้าง การสร้างคนนั้นแสนเหนื่อย(ทั้งกายและใจ)

เป็นเพราะลูกศิษย์ที่แตกต่างกันในหลาย ๆด้าน แต่ด้วยความรัก เมตตา จึงต้องเรียนรู้ลูกศิษย์แต่ละคน เพื่อคุณภาพของการศึกษาไทยที่สะท้อนออกมาผ่านผู้เรียน แต่สิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ ก็คือ"ครู" ระบบการศึกษาไทยต้องพัฒนาครูเพื่อให้เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญแล้วถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ และ"ครู"เองต้องพัฒนาตนอยู่เสมอด้วย  ครูหลาย ๆท่าน เราช่วยกันเป็นเฟืองจักรขับเคลื่อนการศึกษา แม้งบที่ได้มาดูไม่เหมาะสมกับภาระงาน  เป็นกำลังใจให้ครูค่ะ

เขียน 30 Aug 2011 @ 16:40 ()


ความเห็น (0)