อนุทิน 95418 - ครรชิต ศรีกุลคร โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ครรชิต ศรีกุลคร โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การปลูกผักสวนครัว     เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียน 29 Aug 2011 @ 21:04 ()


ความเห็น (0)