อนุทิน 95418 - ครรชิต ศรีกุลคร โรงเรียนยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  ติดต่อ

การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การปลูกผักสวนครัว     เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เขียน:  

ความเห็น (0)