อนุทิน #95418

  ติดต่อ

การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การปลูกผักสวนครัว     เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เขียน:  

ความเห็น (0)