อนุทิน 953 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ฉันยังไม่รู้ว่า "อะไรเป็นอะไร"

ทุกข์เกิดขึ้นเพราะการเกิด

เกิดเป็นทุกข์ ไม่เกิดหมดทุกข์....?

เขียน 18 Apr 2008 @ 16:12 ()


ความเห็น (0)