อนุทิน 94986 - ครูไพศาลี

วันนี้ 23 สิงหาคม 2554 ได้รับโอกาสอันดียิ่งจากคุณวีระ กลีบลัดดาวัลย์ เจ้าของไพศาลหินแกรนิตให้โอกาสนักเรียนประกอบด้วยพรนภา สายชล สุริยา ภาคิไนย ภืญญด วรรณา เกษร กัลย์สุดา สุฑามาศ กฤษฎา จุรีพรและสุพพัตราได้รับการคัดเลือกจากการเข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดไพศาลีในวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2554 ให้ไปทัศนศึกษาโดยเดินทางจากไพศาลีพิทยาไปพิษณุโลกและโดยสารเครี่องบินจากพิษณุโลกไปกรุงเทพเด็กๆตื่นเต้นกันมากที่ได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิตและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอิศนัยอาสาเป็นไกด์พาทัวร์กทม.โดนรถไฟฟ้าใต้ดินจากจตุจักรไปหัวลำโพง ไปเทียวพระราชวัง ไหว้พระแก้วเที่ยวภูเขาทอง กลับถึงบ้านเกือบ 3 ทุ่ม ขอขอบพรระคุณคุณพ่อวีระและครอบครัวรวมท้งคุณอิศนัยเป็นอย่างมาก

เขียน 23 Aug 2011 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)