อนุทิน 94983 - พัดศรีเรือง

RT @toyubomm: ห่าราก พวกบ.นี่ยกเว้นภาษี ที่พวกกูลูกจ้างเก็บกูแม่งทุกเม็ดทุกหน่วย ห่าราก http://t.co/yysaZJ3

เขียน 23 Aug 2011 @ 21:01 () แก้ไข 23 Aug 2011 @ 21:32, ()


ความเห็น (0)