อนุทิน 94979 - ใบบุญ

  ติดต่อ

๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • เคลียร์งานที่อยากจัดการได้แล้ว

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • ได้คนช่วยทำความสะอาดบ้าน ค่อยดีหน่อย

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • พาพ่อไปตามหมอนัด

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • เช้า แลกเปลี่ยนหัวหน้างาน/หน่วย สนง.คณบดีและหัวหน้าพยาบาล

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • บ่ายประชุมจัดสรรทุนการศึกษาบุตร คนไม่ได้ทุนเยอะจัง

๑๗ สิงหาคม๒๕๕๔

  • เช้า ประชุมผอ.กอง/เลขานุการคณะฯ
  • บ่าย ฟังแนวปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • เช้าประชุมกรรมการคณะฯ
  • บ่ายประชุมอนุกรรมการอัตรากำลัง

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • เที่ยงประชุมรอง
  เขียน:  

ความเห็น (0)