อนุทิน 94425 - Naiyana

Naiyana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบ้าน : ให้นักศึกษายกตัวอย่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มา 1 หน่วยงาน (ซ้ำได้ไม่เกิน 3 คน/หน่วยงาน) ทำการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Competency) ทำการวิเคราะห์ว่าหน่วยงานดังกล่าว มีแนวทางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) สอดคล้องกับวินัย 5 ประการด้านใดบ้าง ให้วิเคราะห์และเขียนส่งงานผ่าน http://www.gotoknow.org นักศึกษาคนไหนยังไม่ติดตาม (Follow) อาจารย์ ให้ติดตามได้ที่รหัสสมาชิก ชื่อ naiyananania ส่งงานภายในคาบเท่านั้น

เขียน 18 Aug 2011 @ 13:29 ()


ความเห็น (0)