อนุทิน 94211 - อาร์ต

อาร์ต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในวันที่12 ส.ค. 54 ในโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดงาน

วันแม่ขึ้นในวันที่11 ส.ค. 54 และได้เชิญผู้ปกครองบอกกลุ่ม

มาเป็นตัวแทนแม่ของนักเรียนทั้งหมดเราได้ร้องเพลงเกี่ยวกับ

แม่และได้ร้องประสานเสียงเกี่ยวับเพลงแม่ได้กลาบแม่ตัวแทน

ทุกคนและครู

                                                        ด.ช.ฤชาบดินทร์ พรมณี ม3/2 เลขที่ 29

เขียน 16 Aug 2011 @ 13:55 ()


ความเห็น (0)