อนุทิน 94195 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

มีการสอบ IS แนว Appreciative Inquiry ในช่วง 22-23 สค. นี้ที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เขียน:  

ความเห็น (0)