อนุทิน 94195 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

มีการสอบ IS แนว Appreciative Inquiry ในช่วง 22-23 สค. นี้ที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน 16 Aug 2011 @ 05:43 ()


ความเห็น (0)