อนุทิน #94195

มีการสอบ IS แนว Appreciative Inquiry ในช่วง 22-23 สค. นี้ที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียน:

ความเห็น (0)