อนุทิน 94195 - ดร.ภิญโญ

ดร.ภิญโญ
มีการสอบ IS แนว Appreciative Inquiry ในช่วง 22-23 สค. นี้ที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียน 16 Aug 2011 @ 05:43 ()


ความเห็น (0)