อนุทิน 94148 - น.ส เชอรรี่ รี่ แซ่ตั้น

“สินค้าทดลองใช้” มักจะใช้ดีกว่าผลิตภัณฑ์จริง! “การทดลองคบ” ก็ไม่ต่างกัน…ตอนลองคบ ดีทุกอย่าง แต่เวลาใช้จริง มันมักจะไม่เวิร์ค!!!

เขียน 15 Aug 2011 @ 15:53 () แก้ไข 15 Aug 2011 @ 16:12, ()


ความเห็น (0)