อนุทิน 941 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  • มีเรื่องค้างที่ยังต้องทำ 2-3 เรื่อง : ตามคำตอบเรื่องการจัดประชุมของดร.นิตยา น้องๆจะเอายังไง   ประสานงานพัสดุและงานการเงิน ทำหลักฐานเบิกโครงการที่ยังค้างการจ่ายเงินจัดประชุมทำ ยังไงถึงจะเร็ว ที่บอกไว้ช้าจัง (บอกมาว่าใช้เวลากว่ารร.จะได้เงินอาจจะนานเกือบเดือน)  ประสานการจัดการ การจัดกิจกรรมวิธีสร้างความสุข เตรียมรวมการปฐมนิเทศหมอใหม่(ค้างเรื่องกำหนดวันเข้าร่วม) 
เขียน 18 Apr 2008 @ 12:59 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 22:31, ()


ความเห็น (0)