อนุทิน 94066 - อดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์

การใช้ google calendar ทำ portfolio ในหน่วยงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเกือบทุกวันอยู่แล้ว google calendar เป็นปฏิทินที่สามารถกำหนดกิจกรรมในแต่ละวันลงในปฏิทิน และยังสามารถกำหนดการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดงเป็น สัปดาห์ เดือน หรือ แผนงาน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วระบบการจัดเก็บเป็นการจัดเก็บแบบ online ซึ่งจะมีข้อดีมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น สามารถบันทึกได้จากทุกที่ และทุกเวลา ซึ่งแตกต่างกับการจัดเก็บด้วยกระดาษอย่างสิ้นเชิง สำหรับวิธีการใช้งานสามารถศึกษาได้ ที่นี่

เขียน 15 Aug 2011 @ 08:33 () แก้ไข 15 Aug 2011 @ 08:37, ()


ความเห็น (0)