อนุทิน 93974 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

R packages for Structural Equation Model http://t.co/2l9KOJx #Rstats #SEM #Lisrel

เขียน 13 Aug 2011 @ 09:08 () แก้ไข 13 Aug 2011 @ 09:16, ()


ความเห็น (0)