อนุทิน 93894 - นาย วีนัส กองโพธิ์

  ติดต่อ

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร - การแสดงสินค้าของดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป - นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาทางการเกษตร - จัดเวทีเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าการเกษตร - การประกวดผลผลิตทางการเกษตร - สินค้า OTOP จาก 20 จังหวัด - สินค้าจากผู้ประกอบการ และการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศลาว เวียดนาม และจีน - การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน - การประกวดวงดนตรีสตริง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เล่นด้วยก็ไม่บอกนึกว่าเล่นคนเดียวสะแล้ว เฮ้ย

งายเกษตรที่ มก.ฉกส ว่างๆ เด่วไปเที่ยวครับ