อนุทิน 93894 - นาย วีนัส กองโพธิ์

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • การแสดงสินค้าของดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป
  • นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาทางการเกษตร
  • จัดเวทีเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าการเกษตร
  • การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
  • สินค้า OTOP จาก 20 จังหวัด
  • สินค้าจากผู้ประกอบการ และการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศลาว เวียดนาม และจีน
  • การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
  • การประกวดวงดนตรีสตริง
เขียน 11 Aug 2011 @ 20:02 () แก้ไข 28 Aug 2011 @ 07:17, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เล่นด้วยก็ไม่บอกนึกว่าเล่นคนเดียวสะแล้ว เฮ้ย

งายเกษตรที่ มก.ฉกส ว่างๆ เด่วไปเที่ยวครับ