อนุทิน 93806 - ประคอง

ประคอง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเดินทางตามเส้นทางพหุลักษณ์ท้องถิ่น จาก กาฬสินธุ์ ขอนแก่นมุ่งสู่บึงกาญจน์ ทำให้ผู้เดินทางมองเห็นวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ของแต่ละชุมชนมีความหลากหลาย การดำเนินชีวิตประจำวันแต่ละชุมชนมีความพยายามที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่กระแสบริโภคนิยม วัฒนธรรมต่างพื้นที่มีความพยายามอย่างสูงที่จะเบียดแทรกเข้ามาเพื่อยึดพื้นที่โดยที่ชุมชนไม่รู้ตัว

เขียน 09 Aug 2011 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)