อนุทิน 93758 - แหม่ม

แหม่ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในปีนี้ สสส.ได้จัดทำทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (2555-2564)เปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรจาก “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” เป็น ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมี ขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ” พวกเราก็ขอภาวนาว่าจะมีภาคีดีๆมากๆที่ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะต่อเนื่อง โดย สสส.เป็นแค่น้ำมันเครื่องที่ช่วยหล่อลื่นงานตามพันธกิต “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ” ในอดีตมีนักการเมืองท่านหนึ่งกล่าวว่า สสส.อย่าเป็นน้ำมันเครื่องที่หยอดผิดที่ แปะเปื้อนไปหมด อันนี้ สสส.ก็ต้องระวังและขอปิยมิตรที่ช่วยเตือนสสส. ช่วยบอกสสส.ได้ ส่งมาได้ที่พี่แหม่ม หรือช่องทางของสสส.ที่มีส่งข่าวสารสะท้อนพวกเราได้ค่ะ

เขียน 09 Aug 2011 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)