อนุทิน 93756 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เห็นใจเกษตรกรชาวไร่ชาวนาภาคเหนือตอนล่าง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปัญหาที่ชัดเจนเกิดจากการตัดถนนที่ไปขวางทางน้ำ ช่วงพิจิตรต่อนครสวรรค์ เจาะถนนให้น้ำผ่าน ด้วยท่อเหลี่ยมหลายจุด ก็เพียงแค่ให้น้ำผ่านจากด้านหนึ่งแล้วก็ไปท่วมอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเอง

เขียน 09 Aug 2011 @ 08:48 ()


ความเห็น (0)