อนุทิน 93756 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

เห็นใจเกษตรกรชาวไร่ชาวนาภาคเหนือตอนล่าง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปัญหาที่ชัดเจนเกิดจากการตัดถนนที่ไปขวางทางน้ำ ช่วงพิจิตรต่อนครสวรรค์ เจาะถนนให้น้ำผ่าน ด้วยท่อเหลี่ยมหลายจุด ก็เพียงแค่ให้น้ำผ่านจากด้านหนึ่งแล้วก็ไปท่วมอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเอง
  เขียน:  

ความเห็น (0)