อนุทิน 93640 - นาย วิสุทธิ บุญญะโสภิต

แจกแทปเล็ต

วันนี้ไปบรรยายเรื่อง "นโยบายสาธารณะที่ดี" ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "เภสัชกรรมไทย" กว่า ๖๐ คน ถูกตั้งคำถามจากเวทีว่า "นโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะแจกแทปเล็ตให้กับเด็ก ป.๑ นั้นเหมาะสมหรือไม่"

คำถามเล่นเอาผมอึ้งไปนาน สุดท้ายต้องยกหลักการที่เรียนรู้จากคำกล่าวของ นพ.ประเวศ วะสี ที่กล่าวไว้นานแล้วว่า

นโยบายสาธารณะในอุดมคติ ควรมี กุศล ๓ ประการ คือ

(๑) ปัญญา คือเป็นนโยบายที่ใช้ความรู้ ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

(๒) สังคม คือเป็นนโยบายที่เปิดกว่างให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมให้มุมมอง ข้อเสนอแนะ และ

(๓) ศีลธรรม คือเป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสุขให้กับคนส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายหรือผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือกลุ่มของตนแอบแฝงอยู่

สุดท้ายก็ฝากให้ผู้เข้าอบรมเฝ้าติดตามตอนต่อไปว่า นโยบายแจกแทปเล็ตได้นำหลักการกุศล ๓ ไปใช้มากน้อยขนาดไหน

 

เขียน 06 Aug 2011 @ 23:21 ()


ความเห็น (0)