อนุทิน 93589 - ตัวใหญ่ หริภุญชัยนคร

  ติดต่อ

ขอเชิญร่วมทัศนานิทรรศการ ศิลปะ ผลงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด)ณ ศาลากลางหลังเก่า หลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันที่ ๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)