อนุทิน 93589 - ตัวใหญ่ หริภุญชัยนคร

ขอเชิญร่วมทัศนานิทรรศการ ศิลปะ ผลงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด)ณ ศาลากลางหลังเก่า หลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันที่ ๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

เขียน 05 Aug 2011 @ 23:42 () แก้ไข 05 Aug 2011 @ 23:45, ()


ความเห็น (0)