อนุทิน #93483

เหนืออารมณ์;

ความเสมอต้นเสมอปลาย...สะท้อนถึงการอยู่เหนืออารมณ์

การปฏิบัติธรรมนำพาเราไปสู่สภาวะการเหนือโลกเหนืออารมณ์

เขียน:

ความเห็น (0)