อนุทิน 93429 - pala-siam

  ติดต่อ

เดินทาง-สำรวจ-สำหรับเขียนหนังสือ-คอลัมน์ประจำในหนังสือพิม์และนิตยสารต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์เชิงการเรียนรู้หาคุณค่า -ท่ีปรึกษาและวิทยากรการผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ให้กับรายการต่างๆ-ท่ีปรึกษาสำนักพิม์์พ์-เป็นต้น จึงมีประสบการณ์ท่ีต้องปรับตัว-คิดใหม่ให้ทันคนรุ่นใหม่
  เขียน:  

ความเห็น (0)