อนุทิน 93366 - คนเหนือ

  ติดต่อ

ดูแลเรื่องสวัสดิการลูกจ้างฯ มีความรู้ในเรื่องเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างให้สูงขึ้น
  เขียน:  

ความเห็น (0)