อนุทิน 93088 - เกรียงศักดิ์

เด็กรักสถาบัน

สวัสดีครับ

ผมมีเรื่องเล่าให้ทุกท่านฟังครับ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาของผม จะได้รับการประเมิณเพื่อเป็นโรงเรียนในฝัน ในฐานะที่ผมทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โรงเรียน ผมจึงอยากได้คำแนะนำจากท่านผู้รู้ทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้รู้คงจะให้คำแนะนำ เพิ่มเติมกับผมได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

เขียน 29 Jul 2011 @ 12:51 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:51, ()


ความเห็น (1)

สวัสดีทุกท่านครับ

วันนี้โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาของผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ

ที่มีโอกาสได้ต้อนรับผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อนหญิง

อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้

นายอิสสระ สมชัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานในโครงการ

หนึ่งใจเดียวกัน ณ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

รู้สึกภาคภูมิใจมากครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ